thôi, đừng buồn nữa

Câu này nếu được hỏi thì đa số các bạn đều có thể nói được (mà không cần yêu cầu level cao). Come on, don’t be sad!

Sẽ không có gì sai với câu này nhưng nếu keep using the same words (or phrases) thì level sẽ là giậm chân tại chỗ. Hôm nay Nomad chia sẻ một cụm giúp các bạn cách nói nghe Tây ……Nguyên hơn nhé. 😎

Người bản xứ sẽ nói là “There, there”
Họ dùng cụm này để an ủi (comfort) người khác khi buồn (có thể là người đối diện đang khóc). Ví dụ:

He broke up with up (crying out loud)
Bạn an ủi: There, there. There’s plenty of fish  in the sea.
Ảnh bỏ tau dòi mài ơi (hu hu hu)
Thôi, đừng khóc (đừng buồn) nữa. Ngoài kia thiếu gì người tốt hơn ổng.

“There’s plenty of fish 🐠 in the sea” là một cụm các bạn có thể dụng để an ủi của bạn mình khi chia tay với nghĩa:
Ngoài kia thiếu gì người tốt (đẹp trai/ xinh gái) hơn người cũ.

leave a comment

back to posts

Want new posts and tips sent straight to your email?

yep!