Hello!

Khởi đầu Nomad chỉ có lớp phát âm Vỡ Lòng dài 2 tháng sau 6 năm soạn sau khi đi du học về.  May mắn thay sau khi lớp mở ra được các bạn ủng hộ nhưng nhược điểm là lúc đó Nomad chỉ có 1 lớp mà các bạn luôn muốn học thêm.  Để đáp ứng mong muốn đó thì Nomad đã dành thêm hơn 4 năm để soạn giáo án cho lớp chuyên giao tiếp Bi Bô. This is definitely insane huh 🙂