Mài tới tháng ah? – you arrive month?

Bữa Nomad gọi điện cho bạn nhưng đang vội vì chuẩn bị đi mua đồ nên hối và hơi grumpy nên đứa bạn mới bảo “tới tháng ah mà khó chịu vậy”
Vậy câu này nói sao trong tiếng Anh?

Tự dịch word by word thì sẽ là “you arrive month”
Google thì không có kết quả.
Vậy nói chuẩn giống người bản xứ (xem ảnh đính kèm) sẽ là: Are you going through a change? nhé ^^Bạn có thể sử dụng cụm “Are you on your periods?” được sử dụng toàn cầu (universally used because every women experience the same thing worldwide)

back to posts

Want new posts and tips sent straight to your email?

yep!