ĐI NGỤ

Tất nhiên oy / vậy cũng hỏi nữa / hỏi ngốc quá ah

Trong tiếng Anh được nói là “Duh”

Từ này Nomad học 8 năm về trước khi thời đó Flash mode mới nổi là khi có 2 bạn sinh viên kia người Việt cầu hôn sau đó được lên đài CNN, các bạn có thể xem lại clip ở đây:

https://www.youtube.com/watch?v=oeqK2PyYnms&t=333s
Các bạn có thể xem từ phút đầu hoặc xem màn cầu hôn ở 04:35 (sử dụng Duh). Bạn nam và nữ trong clip đều rất dễ hương ^^

Have fun learning 😉

leave a comment

back to posts

Want new posts and tips sent straight to your email?

yep!