TRẺ TRÂU

 

TRẺ TRÂU (SỬU NHI) tiếng Anh nói thế nào?
Trong đầu các bạn dịch từ này là từ gì, có phải là ….. young buffalo không? :)))
Nếu đúng là vậy thì là…. sai rồi nhé ^^. Có những từ chúng ta có thể dịch từng từ nhưng có những từ cần phải học theo ngữ cảnh và xét về mặt hành động nên Translating word by word does not work all the time đâu nhé.
Từ này trong tiếng Anh được nói là “premature”.
VÍ DỤ:
He’s premature: Thằng đó trẻ trâu lắm mày ơi (Chưa dc trưởng thành, chín chắn và làm những không động thiếu suy nghĩ thì được coi là premature (trẻ trâu) 😉

leave a comment

back to posts

Want new posts and tips sent straight to your email?

yep!