TAKE IT FOR GRANTED

 

TAKE IT FOR GRANTED là gì?
Cụm này Nomad đã học và tra vài lần trên google mà không nhớ. Có những cụm chúng ta phải có sự trải đời và cảm thấy là nó liên quan (relate to our life) thì học từ đó mới nhớ lâu được. Cụm này có nghĩa là “không trân trọng hoặc coi cái gì đó là hiển nhiên”
Ví dụ: Trong đời sống vợ chồng Việt Nam xưa thì người phụ nữ thường phải chăm lo nhà cửa, bếp núc và các ông chồng coi đó là đường hiển nhiên và không trân trọng điều đó (take it for granted)
Hoặc: một số bạn sinh viên có thói quen đầu tháng tiêu tiền sang chảnh vì nghĩ hết ba mẹ sẽ gửi tiếp nên không trân trọng ( some university students take their money (that their parents send them) for granted)
Ngược lại: trân trọng cái gì đó là: don’t take it for granted (nghe có vẻ hơi ngược vì có “don’t “ lại mang nghĩa tích cực và không có thì tiêu cực).
I won’t take you for granted (a sẽ trân trọng em).
————————

leave a comment

back to posts

Want new posts and tips sent straight to your email?

yep!