MÌNH CHƠI VỚI BẠN HẾT MÌNH, BẠN CHƠI LẠI MÌNH HẾT….. HỒN

 

MÌNH CHƠI VỚI BẠN HẾT MÌNH, BẠN CHƠI LẠI MÌNH HẾT….. HỒN.
VÍ DỤ:
Học viên: Alo, Nomad hả? Nay Nomad tới lịch trả nợ em 20tr rồi nha.
Nomad: Có 20tr mà cũng đòi, bạn bè thân với nhau cũng được … 2 tháng rồi mà khó khăn với nhau quá ah, giờ không trả và cũng bao giờ liên lạc hay gọi nhao là bạn nữa nha (beep, beep, beep – tiếng tắt điện thoại “nạnh nùng”)
Thì trong trường hợp này các bạn có :
Nomad drops a bomb on his student.
Ví dụ vui thôi nha chứ Nomad không vay tiền của ai bao giờ đâu, còn nếu bạn nào nghĩ là thật thì qua học cho Nomad có xiền trả nợ nha :)))
back to posts

Want new posts and tips sent straight to your email?

yep!