FEEDBACK

(một góc ăn bánh uống nước của lớp học) 

/

 

Dự kiến số lượng học viên và feedback sẽ tăng dần theo thời gian nên Nomad quyết định tạo thêm 1 album khác của chia sẻ thêm nhưng tâm tư, tình cảm của các bạn học viên đã theo học tại đây.

 

.

 

Đây là bài chia sẻ của Minh mới đạt được 795 TOEIC nhưng vẫn cảm thấy lớp Vỡ Lòng thật sự hữu ích cho những bài muốn học phát âm lại có hệ thống hơn

 

.

 

 

.

 

 

 

.