DO THE TRICK

 

DO THE TRICK (cụm hay)
Ý nói việc gì đó sẽ thành công hoặc mang lại kết quả như mong đợi. Cụm “do the tricks” này không có 1 nghĩa cố định, nó sẽ phụ thuộc vào ngữ cảnh mà chúng ta sẽ dịch.
Ví dụ: Sáng sớm bạn thức dậy và vẫn cảm thấy buồn ngủ thì việc uống một ly cà phê sẽ do the trick (giúp bạn tỉnh ngủ)
Ví dụ: Miệng hôi mà nhai chanh sẽ do the trick (giúp miệng đỡ hôi)
Ví dụ: Tối ở nhà một mình buồn mà được gặp bạn bè would do the trick (sẽ đỡ buồn hơn)

leave a comment

back to posts

Want new posts and tips sent straight to your email?

yep!