ĐI NHỜ

ĐI NHỜ
Khi muốn nhờ người khác chở từ một địa điểm này tới một địa điểm khác chúng ta sử dụng: give s.o a ride (hoặc a lift)
Ví dụ: Can you give a ride to district 1? My bike is broken. (xe tau bị hư rùi, mài chở tau sang quận 1 cái được không?
CÒN
nếu đứng đường ngoắc xe những người lạ thì chúng ta sử dụng từ “hitchhike”
When I was a child, I usually hitchhiked from my home to my grandpa’s. Sự thật về Nomad là hồi còn nhỏ và ở quê thì thươngf đi bộ vào ngoại chơi (cách 2 cây số) và cũng hay ngoắc xe đi nhờ, hồi đó chả hiểu sao gan vậy chứ giờ trong thành phố mà hitchhike vậy chắc bị rape lâu rồi :)))

leave a comment

back to posts

Want new posts and tips sent straight to your email?

yep!