NHỤC CHƯA CON

Nhục chưa con
Chắc chắn trong cuộc đời chúng ta sẽ có lần bị đưa ra làm trò đùa, nói hoặc làm cái gì đó sai. Ví dụ chuẩn bị tới có party và bạn “nổ” (do có mặt crush ở đó và muốn ghi điểm) là nấu ăn giỏi lắm, nhưng tới hôm party nấu mà không ai ăn được và không ghi điểm được trong mắt crush thì bạn mình có thể nói:
Burn.
(nhục mặt chưa/ nhục chưa/ nhục chưa con)

leave a comment

back to posts

Want new posts and tips sent straight to your email?

yep!